Etikk – Kimberly

Handel med rådiamanter

Norge innførte Kimberley-prosessens sertifiseringsordning i 2004 – se Forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter/rådiamanter, vedtatt av Utenriksdepartementet den 24. februar 2004 med ikrafttredelse 1. april 2004.
Formskriften er tilgjengelig på www.lovdata.no.
Se også www.gullsmed.no

Krav hvis man ønsker å handle med rådiamanter:
Hver forsendelse av uslepne diamanter til og fra statens territorium skal ledsages av et sertifikat som oppfyller Kimberley-prosessens kriterier.

  • det finnes en import- og eksportmyndighet som kontrollerer og/eller utsteder
    sertifikater for den enkelte forsendelse
  • det innføres forbud mot import fra og eksport til land som ikke er deltagere i
    Kimberley-prosessen
  • det føres statistikk over produksjon, import og eksport av uslepne diamanter.

Utenriksdepartementet har oppnevnt Norges Gullsmedforbund som norsk tilsynsmyndighet. Kimberley-prosessen forutsetter et aktivt samvirke mellom statlige og private aktører for å være mest mulig effektiv. For gullsmedbransjen er det også viktig å ha en ordning for å unngå at handel med såkalte konfliktdiamanter finner sted. Ved aktivt å medvirke til å hindre slik handel, oppnår bransjen å kunne forsikre forbrukerne om at diamanter kjøpt i Norge ikke er konflikt-diamanter.

Prosedyrebeskrivelse
Import-/eksport av varer som omfattes av forskrift om gjennomføring av Kimberley-prosessens sertifiseringsordning for handel med uslepne diamanter.

Følgende varer omfattes av begrepet ”uslepen diamant”
En diamant som er ubearbeidet eller enkelt saget, kløyvd eller grovslipt og som legges inn under tolltariffens varenummer 71.02.1000, 71.02.2100 eller 71.02.3100.

Registrering hos tilsynsmyndighet
Importør eller eksportør av uslepne diamanter skal være registrert hos den norske tilsynsmyndigheten, Norges Gullsmedforbund, før en forsendelse av uslepne diamanter føres inn eller ut av landet. Norges Gullsmedforbund kan tillate senere registrering såfremt dette ikke er til hinder for tilsynsmyndighetens kontroll.

Registrering skjer på skjema fastsatt av tilsynsmyndigheten og inneholder navn, adresse, telefonnummer, organisasjons- eller fødselsnummer til importøren eller eksportøren.

Skjema fås tilsendt ved henvendelse til: Norges Gullsmedforbund, Torggt. 10 Tlf. 22 34 89 00
E-post: firmapost@gullsmed.no

Kimberley-prosessens internasjonale nettside; http://www.kimberleyprocess.com/

Diamond Facts; http://www.diamondfacts.org/