Monthly Archives: oktober 2015

Gull & Ur nr 8-2015

Gull & Ur nr 8 distribueres uke 44 og skal være alle abonnenter i hende i løpet av uken.

Spennende leserbrev i denne utgaven er fra Greger Hansen i Mestergull, ‘Bransjens renommé utfordres’. Innlegget debatterer overgradering av diamanter, en stadig aktuell problemstilling.

For alle som er opptatt av økt lønnsomhet for butikkene, tilbyr NGF / Kompetansesmia Lønnsomhetskurs. En workshop bygget på to hoveddeler; den faste delen er solid bransjeanalyse som viser gode bruttofortjenester kombinert med overraskende lav lønnsomhet i mange butikker. Den variable delen av kurset er hver deltagers siste næringsoppgave. Mer tilpasset og aktuelt kan det vanskelig gjøres når forbedring av DIN butikks lønnsomhet skal være tema for dagen. I bladet finner du mer informasjon om kurset og omtale fra deltagerne på kurs i oktober.

En hyggelig artikkel omtaler Sylvsmidjas storslagne 75 års jubileum og det er som vanlig funnet plass til store og små begivenheter – produkter – nye butikker – verktøy – etc.

Får du ikke bladet tilsendt? Abonnement bestilles på firmapost@gullsmed.no

Kunnskapsløft i Gullsmedbransjen

Leverandørforeningen bestemte på Årsmøte i mai at det skal utvikles en E-læringsmodul for å gi ansatte i gullsmedbutikker bedre varekunnskap.  E-læringsplattformen Moodle er valgt og KompetanseSmia skal utvikle kurset. I tillegg kan leverandørene også utvikle egne kurs, enten for kunder eller egne ansatte.

Torsdag startet opplæringen! Det ble en interessant og utfordrende dag hvor vi lærte mye om hvordan kurset skal settes sammen.

Det skal etableres en testgruppe for å sikre at kurset er tilpasset målgruppen. Har du har lyst til å delta? Ta kontakt, firmapost@gullsmed.no.

Styreleder i Leverandørforeningen, Greger Lundh deltok på kurset. Han ser fornøyd frem til å kunne presentere den første delen av opplæringen, «Dette blir bra! Et spennende opplæringskonsept som vil gagne hele bransjen» avslutter Greger entusiastisk.

CIMG0024 - Kopi kopi CIMG0021

 

 

Det var mye nytt og krevende stoff for de fleste, denne dagen. I tillegg til administrasjonen i NGF var Helena fra Norsk Edelmetall, Mathilde fra Marthinsen Sølvvare, Anne Grete og Per Emil fra S.Espeland og Ailin og Greger fra Max Kleiser tilstede. Klikk på bildene for full størrelse.