NGF sine vedtekter må revideres

På neste landsmøte vil dette være en stor del av vår agenda. Vi trenger forslag fra dere til vedtektsendringer.

Last ned vedtekter

Send forslag til endinger på post@gullsmed.no