Nye priser på varedatabasen Gull-Ur

Det er store endringer i prissetting av databasen. I samarbeid me NUF har vi revidert avtalene slik at priser skal følge samme nivå i begge bransjer.

Den største endringen er at leverandører i gullsmedfaget nå ikke vil få noe påslag på konstnaden til Logiq. Dette er en modell som NUF allerede har praktisert i årevis. Dette vil gi langt bedre vilkår for gullsmedleverandørene og rydde opp i uklarheter hos de leverandørene som har levert varer til både gull og ur. Vi håper dette vil motivere enda flere leverandører til å bruke databasen.

For detaljster blir det også store endringer. Nå innføres en fast lav kostand som er lik for alle aktører. Dette gir stor besparelse for de aller fleste når det kommer til bruk av basen. Satsen vil være lik for gull og ur forhandlere, og vi får dermed ryddet opp i probemstillingen med det som selger både gull og ur varer i butikken.  

De eneste som kommer dårlig ut av dette er de som ikke er medlemmer av NGF/NUF. De vil få en økt kostnad på bruk av basen.

Dette vil føre til en vesentlig reduksjon i inntekter til NGF, men med reduserte kostnader til lønn så er varedatabasen en fordel som burde tilbys våre medlemmer så rimelig som mulig.

Styret NGF

Priser for varekatalogen Gull/Ur 2021

Frittstående butikker:

  • Medlemmer av NGF/NUF: 407.- eks. mva.
  • Ikke medlemmer av NGF/NUF: 531.- eks. Mva.

Prisen er pr. måned pr. utsalgssted. Hvis dere har flere butikker, uavhengig av om de har det samme organisasjonsnummer, må de ha et eget abonnement.

Kjedebutikker (med fem butikker eller flere):
Avtales direkte med NGF/Logiq.