Det nye styret i Norges Gullsmedforbund har startet jobben med å utarbeide en ny takstveilder

Takst er et viktig tema for mange bransjer og spesielt i en bransje som vår. NGF ønsker å utarbeide en takstveilder som gir trygghet både til våre medlemmer, men også til forbruker.

Utarbeidelse av en ny takstveileder har vært en av de oppgavene som har stått høyest på prioriteringslisten hos det nye styret i NGF. Styret er derfor veldig glad for å informere om at jobben med å utarbeide en ny og oppdatert takstveileder starter over påske. Den nye takstveilederen skal utarbeides av et takstutvalg nedsatt av styret i NGF. Takstutvalget består av en rekke personer med lang- og bred kunnskap innenfor bransjen. Med denne bredden og kunnskapen er NGF sikre på at den nye takstveilederen vil være en forbedret utgave som vil være lett å bruke for alle taksører.

NGF ser frem til å kunne presentere den nye takstveilederen for våre medlemmer, samt også inviterer til nye takst kurs i fremtiden.

Skulle det være noen spørsmål rundt dette takst er alle hjertelig velkommen til å ta kontakt med NGF via e-post post@gullsmed.no.