K.A. Rasmussen er Nordens ledende raffinør og leverandør av produkter og tjenester innen edelmetaller. Vi er et internasjonalt selskap, med datterselskap og salgskontorer i 6 land.

Vårt markedsområde spenner seg fra de nordiske landene, til Asia og Australia. Alt vi leverer av edelmetallholdige produkter produseres ved vår norske fabrikk på Hamar, hvor også konsernets hovedkontor ligger.

Med røtter tilbake til 1872 har vi tro på at vi besitter den kompetanse og erfaring som trengs for å levere høykvalitetsprodukter til våre kunder. Vi produserer metallegeringer i gull, sølv og platinametaller som videreforedles til plater og tråd. Det produseres katalysatorer i sølv brukt i kjemisk industri samt platinalegeringsnett til produksjon av salpetersyre. Vi markedsfører og selger også verktøy, maskiner og materialer til gull- og sølvsmeder.

I 1872 grunnla Knut Andreas Rasmussen sin virksomhet Oslo på ren spesialfabrikasjon av filigransarbeid. Her drev han stor produksjon og eksport, og fant et godt marked i England.  Ved siden av produksjon hadde firmaet en alminnelig gullsmedforretning. I 1901 overtok sønnen Edvard Julius Rasmussen forretningen, og han drev både verksted, butikk og produksjon. Han deltok også aktivt i fagkomiteer og ble i 1927, kort tid før han døde 60 år gammel, tildelt Gullsmedforbundets hederstegn.

Det var hans kone fru Hilda Rasmussen som etter hans død overtok virksomheten sammen med familiens eldste sønn Torleiv Rasmussen. Det var under Torleivs ledelse gjennom 50 år at bedriftens verksted og produksjonsavdeling utviklet seg til å bli Nordens ledende produsent og leverandør av edelmetaller til gull- og sølvvareprodusenter. Bedriftens tekniske og merkantile utvikling og ekspansjon skyltes i første rekke hans dyktighet, innsikt og vilje til å satse.

I 150 år har K.A.Rasmussen ved grundig arbeide, studier, eksperimenter, forsøk og investeringer utviklet seg fra å være en spesialist i trådtrekking, til å bli produsent og leverandør av edelmetaller og edelmetallpreparater til teknisk, kjemisk, galvanisk og mekanisk industri.