NGFs leder: «Gjør hverandre gode!»

Trine Stamnæss er leder i Norges Gullsmedforbund (NGF). I tillegg er hun 4. generasjons gullsmed og innehaver av to butikker i Ålesund. Men først og fremst er hun ambisiøs på vegne av bransjen. Og utålmodig.

Gullsmedforbundet har vært gjennom en del endringer de siste årene. Stamnæss ble valgt til leder 2020.  Siden har styret jobbet med en stor omstrukturering og tydelige mål for hva forbundet skal være. La oss bli bedre kjent med lederen og hennes tanker om norsk gullsmedbransje:

  • Rett før jeg sa ja til ledervervet vurderte jeg å si opp medlemskapet. Jeg var ikke fornøyd med det NGF var. Men så tenkte jeg at det er utrolig mye som er mulig å få til. Det ble «all in» i stedet.

I samtale med Stamnæss merker man raskt at dette er en dedikert, tydelig og ambisiøs leder. Mer ambisiøs enn hva som er realistisk å gjennomføre, ifølge henne selv. Men om store endringer skal skje må også målene være betydelige.  Gullsmeden Stamnæss er klar på at hun elsker faget, men ikke den norske bransjen slik den fungerer i dag:

-Et problem er at fagfolkene lukker seg mot kolleger og potensielle samarbeidspartnere. Man frykter konkurranse og endring, vil kanskje ikke innrømme at man har utfordringer med ansatte, kunder eller salg. Dette er kjempedumt siden vi alle kan utvikle oss og bli bedre. Øke egen kompetanse og gjøre medarbeiderne gode. Det er ved å være rause og åpne at vi kan gjøre hverandre gode, det må vel være målet.

Nordmenn verdsetter ikke gullsmeden

Lederen av NGF mener nordmenn generelt verken verdsetter gullsmedens kompetanse eller design nok. Mens en elektriker eksempelvis tar 1300,- per time står gullsmeden med lua i hånda og unnskylder at det koster å reparere et smykke. Vi står stille og ser på at kundene heller velger tjue uekte smykker enn å investere i et håndverk av edelt metall:

  • Det er veldig leit! Mens man i Danmark har en stolt tradisjon med å investere i design, kjøper vi heller en billigsofa som byttes ut etter noen år. Eller sko, vesker, klær og bijouteri-smykker som er enormt forurensende i produksjon. Denne bruk- og kast mentaliteten fjerner både yrkesstoltheten og forståelsen for gullsmedfaget. Dette må vi kjempe mot.

Hvordan kan man snu tendensen?

  • Det må tas grep i utdanningssituasjonen. Yrkesfagene er nå samlet under en felles paraply. Det gjør at gullsmedutdanningen ikke blir en så spisset opplæring som nødvendig for å utdanne dyktige fagfolk, det må tilrettelegges bedre.

Bli en bedre leder

Gullsmedfaget må ta makta tilbake over utdanningen, bare da kan vi fornye en stolt bransje som leverer kvalitet, utdyper Stamnæss.  Kundene trenger tydelig veiledning for å velge kvalitet.

Har bransjen et forbedringspotensiale når det gjelder salg?

-Vi må bli bedre ledere. Forvente mye av oss selv og våre ansatte. Gi god opplæring, tydelig ris og ros. Ledelse handler også om å forstå at den unge jenta bak disken sitter på en kompetanse vi som er litt eldre mangler. Om vi skal løfte verdien og stoltheten av faget kan vi ikke bli navlebeskuende. Da dør vi ut sammen med kundene våre.

NGF ønsker å bistå bransjen i dette.  Tilby nettbaserte kurs innen ledelse, samtidig som det arbeides med kompetanseheving på flere områder.

Det jobbes for eksempel med en ny veileder innen taksering der oppdaterte priser, merkevarer og andre relevante variabler legges inn:

  • Å være en god taksør krever stadig oppdatering. Vi vil tilby en ordning for resertifisering hvert femte år, for eksempel. Norge skal ha dyktige oppdaterte fagfolk som kundene kan stole på. Vi skal bort fra de store sprikene man kan se på takster, som gjør at bransjen kommer i søkelyset til «TV 2 hjelper deg».

Vi jobber en del med forsikringsbransjen og justervesenet for å sikre en felles forståelse for dette med takst og viktigheten av at den blir korrekt utført. Dette for å sikre kunden, bransjen og forsikringselskapene.

Vil se norske statsoverhoder i norsk smykkedesign

Som et ledd i å fremme norsk smykkedesign har vi lyst å få til en bevisstgjøring blant norske statslederne:

  • Når Støre ellerandre politikere kler seg opp i internasjonale forum, er drømmen å se kun norsk design rundt halsen eller på slipset. Det bør være en selvfølge å løfte norsk smykkedesign når man representerer Norge.

For tiden pågår det også et nordisk samarbeid som Stamnes har store forventninger til. Sammen med Sverige, Danmark og Finland skal NGF bidra i et nordisk bransjemagasin:

  • Dette er enormt spennende og vil også omfatte webinarer der vi drar veksler på hverandres styrker. For eksempel er Sverige gode på gemmologi og kan invitere til webinar om edelstener. Vi ser også frem til å lære av danskenes dedikerte og stolte verdiforståelse av design.

Trenger medlemmer for å gjøre en god jobb

Fortell om den nye organisasjonsformen til Gullsmedforbundet.

  • Siden 2020 har vi jobbet med å etablere en tydelig, rettferdig og åpen organisasjonsform. Det som tidligere var flere underorganisasjoner er nå er samlet i NGF. Alt innen regnskap, møtereferater og medlemsregister er transparent og lett tilgjengelig for nye styremedlemmer. I tillegg skal NGF være demokratisk ovenfor alle sine medlemmer. Ingen skal ha særfordeler, og alle seriøse aktører i bransjen er ønsket som medlemmer.

Medlemmene betaler kontingent ut fra omsetningen. I tillegg kan lærlinger og pensjonerte fagfolk få tilrettelagte medlemskap, slik at de har mulighet til å følge med på det som skjer i bransjen. 

At NGF har en engasjert leder er det liten tvil om. Hvor henter du inspirasjon fra?

  • Styret tar ikke ut lønn, men et beskjedent styrehonorar, så dette er først og fremst et idealistisk arbeid. Jeg drives av troen på at det er mulig å utgjøre en forskjell. Min kreative nerve er sterk og melder seg like tydelig innen smykkekreasjoner som utvikling. Både personlig og faglig.

Men for å løfte bransjen trengs det et bredt engasjement:

  • Om vi skal unngå at billigbutikker og kjeder tar helt over må vi dra lasset sammen. Jeg håper på et voksende engasjement i bransjen. Jo flere medlemmer NGF får, jo større muligheter har vi til å gjøre en god jobb. Få gjennomført det NGF bør for å være en god bransjeorganisasjon som dekker mange områder. Det er ikke minst viktig for å rekruttere fagfolk og kompetanse i framtiden, sier Stamnæss.