Vi har litt å jobbe med her hjemme

Camilla Viktor har akkurat landet etter World Skills i Geneve, som gikk av stabelen i oktober. Gjennom rollene som dommerekspert og veileder for den norske deltakeren har hun mye å melde tilbake til det norske fagmiljøet.

  • Jeg har fått kunnskap og erfaring rundt hva som beveger seg der ute. Det viktigste nå er å dele dette, slik at det norske fagmiljøet og gullsmedutdanningen kan dra veksler på den norske deltakelsen i World Skills, sier Viktor.

 

Sliten men fattet. Slik kan man oppsummere ståa for både veilederen og Ingeborg Furuseth, den norske deltakeren i den den internasjonale konkurransen i yrkesfag, som i år ble sterkt preget av covid.

For pandemien gjorde i første omgang at det store World Skills- arrangementet som var planlagt i Shanghai, ble avlyst. Isteden tok ulike nasjoner på seg gjennomføringen for de ulike yrkesfagene. Sveits ble vertslandet for konkurransen i gullsmedfaget. Gigantiske haller med konkurranse foran tusenvis av tilskuere ble samtidig erstattet av intense dager for deltakere og dommere i et klasserom. Dessverre fant pandemien også veien til dette begrensede arrangementet.

Camilla Viktor (t.v) og Ingeborg Furuseth er kjempefornøyde med lærdom, nettverk og erfaringer de tar med seg fra World Skills i Geneve

Presisjonsarbeid med covid i kroppen

  • Vi fikk covid, stort sett hele gjengen. Både deltakere og dommere. Hele konkurransen ble veldig preget av dette, men lot seg heldigvis gjennomføre. Arrangementet ble organisert på fantastisk måte og det var utrolig spennende og lærerikt!

 

Både dommeren og deltakeren fra Norge kunne selvsagt ha brutt pga sykdom. Men det var ikke et alternativ for de to som har lagt ned enormt med tid og krefter på å kvalifisere og forberede seg på oppgavene. For Viktors del et rent dugnadsprosjekt, fordi hun mener erfaringen og kunnskapen Worls Skills tilbyr er sentral for utviklingen av det norske gullsmedfaget.

Furuseth endte poengmessig på 14.plass, men presterte en tydelig poengforbedring gjennom konkurransen, til tross for sykdom. Viktor presiserer at nivået var skyhøyt og at plasseringen de ulike landene endte på ikke bare handlet om personlig dyktighet og dagsform under press. Resultatene speiler i høyeste grad de ulike landenes prioriteringer, både økonomisk utdanningsmessig.

Stemningen under konkurransen er konsentrert og intens.

Gullgruve av informasjon

For det første har vi mye å lære av hvordan vurdere svenneprøver og verdien av konkurranser. Viktor forklarer at selve bedømmingsprosessen av de ulike teknikkene er kvalitetssikret til minste detalj. Mål, vekt, vinkler og likhet med skisse vurderes poengmessig av ulike dommere. Om disse vurderer svært ulikt kreves ny gjennomgang. Slik jobber dommerpanelet seg punktvis gjennom arbeidene.

-Resultatet blir en objektiv bedømming som tydeliggjør at nasjonene som hevder seg satser på lengre utdanningsløp med atskillig flere timer ved benken. De prioriterer både fagutvikling, fordypning og deltakelse i konkurranser. I Norge går trenden dessverre i motsatt retning, med kortere utdanning og lavere ferdighetskrav i fagplan og svenneprøve.

Konkurransebidragene vurderes etter svært detaljerte kriterier.

Viktor peker på at den norske utdanningen er halvparten så lang som i flere andre land. At en teknikk som ajoursaging er foreslått eliminert fra fagplanen fordi den er lite brukt i praksis:

  • Om norske gullsmeder skal henge med på et internasjonalt nivå, må vi snu tendensen til å forenkle faget. Ajoursaging er for eksempel et ypperlig mål på teknisk ferdighet som vektlegges internasjonalt.

 

Norge er i utgangspunktet et lite land med få kandidater til store konkurranser som World Skills, men Viktor tror måten vi velger ut elever på gjør at faget kan miste de mest dedikerte:

-Når karakterer blir det eneste opptakskriteriet, eliminerer vi kanskje de som er mest sultne på å lære faget. Det samlede inntrykket er at vi har mye å jobbe med for å henge med på et internasjonalt nivå. Ikke minst må man se verdien av å hente inn erfaringer som dette.

Den norske deltakeren gav alt til tross for at pandemien herjet under konkurransedagene.

Behov for en prosjektstilling for gullsmedfaget

World Skills er ikke det eneste prosjektet du har engasjert deg frivillig i denne høsten. Fortell om din rolle under NM i yrkesfag, som ble avholdt i Kristiansand.

  • Det er World Skills Norge som arrangerer NM, som både er en konkurranse men også en viktig utdanningsmesse for elever som skal velge fagretning. Gullsmedfaget har ikke vært representert tidligere så jeg dro i gang en demonstrasjon. Ingeborg Furuseth gjorde et arbeid foran publikum. I tillegg stilte Valle-skolen opp med elever som viste frem gullsmedteknikker, samt at de tilbød publikum å lage sitt eget smykke. Dette ble svært populært.

Konkurrentene i er dedikerte talenter under 22 år

Din dugnadsinnsats for å løfte faget er betydelig. Hvordan kan man profesjonalisere jobben med å løfte den nasjonale standarden mot det internasjonale nivået?

  • Det kan og bør vurderes å etablere en prosjektstilling for gullsmedfaget. En ressursperson som kan gi innspill til både utdanninger, politiske organer samt følge opp norsk deltakelse og kompetanseheving mot internasjonale konkurranser. Den ballen må spilles videre til bransjen og Gullsmedforbundet. World Skills Norge ville vært en god samarbeidspartner.

 

Ville du vært en aktuell kandidat for en slik stilling?

  • Jeg ville prioritert å rydde plass til det, ja. For nå sitter jeg på en ressursbank av kunnskap og et internasjonalt nettverk som kan brukes til samarbeidsprosjekter og rådføring. Dette er ressurser som må deles og brukes, det er hele poenget med å reise ut og lære hvordan vi kan bli bedre.