Russiske diamanter har styrket sin posisjon under krigen

Bevisste kunder vil forsikres om at diamantene som selges over norske disker ikke stammer fra Russland eller har bidratt til utnytting av arbeidskraft. Det er vanskelig å gi en slik garanti. Men det finnes norske forhandlere som stiller strenge etiske og kvalitetskrav til diamantene som importeres.

For ca 50 år siden oppdaget russiske geologer et gammelt krater i Sibir som rommet billioner av diamanter. Denne ressursen har bidratt til at en betydelig del av diamantene på det internasjonale markedet har Russisk opprinnelse.

Da krigen i Ukraina brøt ut, responderte vesten med å innføre en rekke handelssanksjoner mot Russland. Målet var å ramme landets økonomiske muskler til å holde krigshandlingene gående.  Samtidig omsettes de russiske diamantene fortsatt i stor skala på det internasjonale markedet. Denne betydelige inntektskilden for russiske myndigheter har faktisk styrket seg under krigen.

Norsk Diamant Depot jobber med å spore opp eksklusive diamanter med høy etisk sikkerhet. Foto Norsk Diamant Depot

Lobbyister kjemper mot boikott av diamanter

EU har innført flere sanksjonspakker mot Russland under de ti månedene krigen har vart. Den ferskeste tok sikte å ramme invasjonsmakten for ti milliarder euro i tapte inntekter.

Dagbladet har omtalt at både import av stålprodukter, vodka, sigaretter og kaviar rammes av restriksjonene, men altså ikke rådiamanter. Det er trolig en sterk industrilobby som har lyktes i å holde den russiske diamanthandelen gående.

«Russland er en viktig kilde til diamanter for Antwerpen, som er det viktigste knutepunktet for diamantindustrien». Dette uttaler Roland Papp fra Transparacy International, til artikkelen som bærer tittelen «Vil ha slutt på bloddiamanter». Den belgiske byen er Russlands primære destinasjon for diamanteksport, ifølge Transparacy Internasjonal, som har tatt til orde for boikott av russiske diamanter og sanksjoner mot det russiske gruveselskapet Alrosa.

Sortering av rådiamanter. Foto Norsk Diamant Depot

Etisk import av diamanter til Norge

I Ski holder Norsk Diamant Depot til. Innehaver Louise Torgersen forklarer at driften spisser seg mot import, omslipning og forhandling av diamanter som er spesielt tilpasset norske gullsmeders behov eller spesialdesign for kunder. Det er oftest snakk om svært eksklusive diamanter.

Louise Torgersen er innehaver av Norsk Diamant Depot. Foto Norsk Diamant Depot

Torgersen er opptatt av høye kvalitetskrav til steinene hun omsetter. Både med tanke på selve diamantens eksklusivitet, men også det etiske aspektet rundt hver enkelt stein:

  • Mange i bransjen ser utelukkende på pris når de handler diamanter. Jeg jobber med utvalgte kilder og sikre sliperier. Da oppnås en høyere grad av etisk forsvarlighet rundt steinen, selv om man aldri kan garantere for hele produksjonslinjen. Det er en stygg praksis at folk blir utnyttet som slaver, for eksempel under letingen etter diamanter.

Kan din arbeidsprosess sammenlignes med Kimberly-sertifiserte diamanter?

– Et Kimberly-sertifikat er egentlig ingen garanti for at diamantene er funnet og bearbeidet på etisk forsvarlig vis slik mange tror, siden det nærmest er umulig å garantere for hele prosessen. Men noe kritisk regulering og kontroll på veien øker graden av sikkerhet, men Russland er fortsatt et aktivt medlem i Kimberley Process. Jeg vektlegger etiske kriterier så høyt som mulig, det innebærer at det går noe lenger tid å finne den riktige diamanten, enn om man bare bestiller fra en prisliste.

Ukraina-krigen har aktualisert debatten om boikott av russiske varer. Hva er ditt inntrykk av posisjonen til russiske diamanter på dagens markedet? 

  • 35 % av diamantene på det internasjonale markedet var russiske før krigen brøt ut. Den andelen har økt. Forklaringen er blant annet at pandemien tømte mange av de internasjonale depotene av diamanter, men ikke de russiske lagrene. Samtidig utvider nå Russland sin gruvedrift i verden. Så sent som september i år, åpnet  Russiske Alrosa to nye gruver i Zimbabwe etter  avtale med det  statlig eide Zimbabwe Mining Development Corp.

Rådiamanter klare for sliping. Foto Norsk Diamant Depot

Russiske bloddiamanter som krigsfinansiering

Russiske myndigheter eier 33% av gruveselskapet Alrosa som står for står for 90% prosent av all diamantproduksjon i landet.  Dermed utgjør omsetning av diamanter en betydelig inntektskilde for myndighetene som følgelig kan finansiere en del av krigføringen på denne måten. De russiske diamantene omtales derfor som samtidens «bloddiamanter».

Flere økonomieksperter peker på diamanthandelen som en viktig del av forklaringen på hvorfor den russiske økonomien ser ut til å klare seg godt til tross for mange internasjonale handelssanksjoner.

I 2021 importerte Antwerpens diamantindustri russiske diamanter for 1,8 milliarder euro. En del av forklaringen på at omsetningen har økt under Ukraina-krigen, handler også om smutthull i det internasjonale regelverket. Dermed kan diamanter som opprinnelig er solgt fra Russland, plutselig sertifiseres med et annet opprinnelsesland.

En handelsregel sier nemlig at når en vare blir betydelig endret i et annet land, kan dette oppgis som opprinnelseslandet i fortsettelsen. Siden India, som stiller seg nøytral til Ukraina-krigen utfører det meste av kutting og polering av de russiske rådiamantene, opptrer steinene med indisk opprinnelse på det internasjonale markedet. Det samme skjer via Dubai, Israel, Tyrkia og Kina.

Slipte Diamanter. Foto Norsk Diamant Depot AS

Bevisst og kritisk kontroll

Tilbake i Ski har Torgersen ved Norsk Diamant Depot en klar formening om hvordan en eventuelt boikott av russiske diamanter må skje, om det skal gi noen mening:

-Det er mellomleddene i bearbeidingen man må fokusere på. Ellers kamufleres de russiske diamantene i markedet.

Så per i dag kan ingen garantere til kunden at diamanten ikke kommer fra Russland, eller er bearbeidet under grov utnytting av mennesker?

Nei, ikke 100%. Men man hever sikkerheten betraktelig gjennom bevisst og kritisk kontroll, avrunder Torgersen.