e-læringskurs

E-læringskurset i grunnleggende varekunnskap er revidert og ligger nå på www.gullsmed.no under ‘Aktuelt’.

Grunnleggende varekunnskap er et kurs beregnet på å gi bransjens salgsmedarbeidere nødvendig kunnskap om bransjen generelt og særegne gullsmedbegreper spesielt.
Etter fullført kurs skal salgsmedarbeideren følge faglig trygghet i dialogen med kunde.

Hver bruker må registrere seg med egen mailadresse.
Velkommen til e-læringkurset, klikk her: https://gullsmed.kursportal.net

 

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no