Taksthjørnet

Fra bransjebladet Gull&Ur har vi hentet et utvalg av artiklene presentert under vignetten ‘Taksthjørnet’.

Artiklene er sortert under overskriftene Taksering, Edle metaller, Edle stener, Diamanter, Instrumenter og Kjøp i utlandet.

Med elektronisk tilgang er vårt ønske å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig for bransjen i en travel hverdag.

https://gullsmed.no/medlemmer/takst