NGF sine vedtekter må revideres

NGF sine vedtekter må revideres På neste landsmøte vil dette være en stor del av vår agenda. Vi trenger forslag fra dere til vedtektsendringer. Last ned vedtekter Send forslag til endinger på Post@gullsmed.no