Hvorfor bli medlem?

HVA SKAL VI MED NGF? – HAR BRANSJEORGANISASJONER UTSPILT SIN ROLLE?

 • Hvilken nytte har vi av å betale denne medlemsavgiften som er altfor høy i forhold til det jeg får igjen? Vi finner vel det vi trenger på nettet….
 • Vi er store og har en organisasjon som finner ut av det vi trenger, mye bedre enn NGF!
 • Vi som en kjede har det vi trenger i eget nettverk, så NGF medlemsskap er bortkastet for oss.
 • Hva kan NGF hjelpe oss med? – vi som bare er små detaljister?
 • Kan NGF få folk ut av sofaen, vekk fra handling på nettet, og få de til å møte opp i butikkene igjen?
 • Jeg har bare en enkeltmannsbedrift, og NGF bryr seg ikke om våre problemstillinger.
 • NGF har bare fokus på detaljistleddet – så vi som leverandører kaster bare bort tid og penger på medlemsskap…

 

Vi vil tro alle som leser dette, har tenkt og stilt seg ett eller flere av disse spørsmålene.

Før i tiden var medlemskap i NGF et absolutt must for å bli kalt seriøs. Medlemskapet åpnet dørene til et nettverk med kunnskap som man ikke kunne få fra noen andre kilder. Et nettverk med faglig tyngde, med informasjon om bransjens utvikling, og der man kunne utveksle erfaringer – og ikke minst et nettverk med mange hyggelige sosiale møteplasser herunder arrangering av inspirasjonsreiser over store deler av verden.

Men trenger vi dette i dag? I dagens samfunn er alle man ønsker kontakt med, stort sett bare en tekstmelding, tweet eller e-mail unna. Klarer vi oss ikke helt fint uten medlemsorganisasjoner


VI MENER SVARET ER NEI

Faglige nettverk gjør at bransjer fremstår sterkere. Gullsmedbransjen trenger et løft, og det er klart lettere å få til samlet, enn at hver og en kjemper alene.


HVA SKJER´A?

NGF ønsker å ta opp tema som er vesentlige for våre medlemmer, og arrangere workshops og webinarer som øker bevisstheten om viktige problemstillinger som våre medlemmer står overfor.

Trender og Inspirasjon:

 • Hvem tar ansvar for å få smykker på agendaen i norske medier – hvem kan bli vår blomster-Finn- eller Smykke-Lykke?
 • Magasinet Gull og Ur som har vært utgitt sammen med Norges Urmakerforbund, er under vurdering. I første omgang vil deler av innholdet til bladet bli formidlet i digital form via internettsiden og Instagram.
 • Profiler – NGF ønsker å gi anerkjennelse og presentere spennende profiler og bedrifter innen gullsmedyrket spredt over alle deler av bransjen – både i inn- og utland. Vi tenker også at reportasjer fra andre relaterte kreative designbedrifter også kan være av interesse.
 • Innspill fra våre medlemmer – De som er aktive på vår nettside og sosialer medier, vil øke verdien av sin profil i det profesjonelle samfunnet, og vi ser på dette som en vinn-vinn-situasjon både for NGF og våre aktive medlemmer

 

NETTVERK

Sosiale medier er blitt en ny energikilde inn i de profesjonelle nettverk som har vært tidligere – men den virkelige kraften i en medlemsorganisasjon ligger i mulighetene som ligger i de lokale og nasjonale nettverk. Man kan følge tusenvis a mennesker over hele verden på sosiale medier, men det kan ikke erstatte verdien av de nære nettverk og fysiske møter der også mer fortrolig informasjon kan deles.


UTDANNING/REKRUTTERING 

I dag er det omtrent umulig å ta svennebrev som gullsmed i Norge. Det er kun 2 utdanningsinstitusjoner, og det er ingen bedrifter som har kapasitet til å ta imot lærlinger. Gullsmedyrket i Norge er i ferd med å dø ut, og det skjer fort.

Bruken av smykker og estetiske symboler kan spores helt tilbake til de første menneskene for over 30000 år siden. Til alle tider og i alle deler av verden har folk hatt behov for å pynte seg med vakre symboler – Skal vi overlate dette fantastisk flotte kreative yrket til andre land, og basere oss kun på import? Vi er opptatt av mangfold og impulser fra hele verden, men skal norske smykker designet og laget i Norge bli en sagablott? Trenger lille Norge å bidra i dette store smykkeuniverset? Vi sier ja takk begge deler.

I disse tider der bærekraft står så sentralt, skal Norge også miste kunnskapen om å reparere våre verdifulle skatter?

NGF ønsker i samarbeid med offentlige organer som Utdanningsdirektoratet og andre organisasjoner som Worldskills å få Gullsmed utdanning med svennebrev og mesterbrev tilbake på kartet. Vi vil videre se om det er mulig å tilrettelegge for bedriftene slik at det blir mer gunstig å ta imot lærlinger.

Hvordan kan vi gjøre gullsmedbransjen mer attraktiv?  Vi må få til en dugnad for å få markedsført yrket for ungdom som står overfor det vanskelige valget om hvilken utdanning de skal velge.

Oppmerksomhet, konkurranser, og ikke minst gode økonomiske fremtidsutsikter, er avgjørende for å ha suksess med dette.


VIDEREUTDANNING/KURS

NGF skal tilrettelegge for videreutdanning og aktuelle kurs innen gullsmedbransjen, herunder

 • Autorisering av taksører
 • Kurs i diamanter, edelstener og perler
 • e-læringsprogrammer for butikkansatte
 • Workshops, webinarer og annen faglig oppdatering

 

MYNDIGHETER og NGF

Våre medlemmer vil få kontinuerlig oppdatering av nyheter fra Justervesenet og Patentstyret på NGF sin nettside.

1.januar 2011 ble Justervesenet utpekt som forvaltningsmyndighet for varer av edelt metall. Styret i NGF har derfor innledet en dialog med Justervesenet for å avklare roller og områder der det vil være et naturlig samarbeid mellom disse organisasjonene. Krav til stempling, finhetsmerke, ansvarsmerker og vedtak fra Hallmarkingkonvensjonen er naturlige tema i denne sammenheng. Tilsvarende vil vi legge ut informasjon fra Patentstyret, nyheter, kurs   

NGF vil videre ivareta Kimberlyprosessen ihht mandat fra UD, og evt andre oppgaver tildelt fra de offentlige myndigheter.


ØKONOMISKE MEDLEMSFORDELER

Medlemsfordeler jobbes det med, og de vil bli publisert fortløpende. De vil omfatte følgende:

 • LOGIQ: redusert pris på tilgang til databasen
 • REDUSERT PRIS: på kurs, seminarer og webinarer
 • JURIDISK ASSISTANSE : 1 time gratis juridisk bistand pr år

Videre er forsikringsordninger, herunder kredittforsikring under vurdering


MEDLEMSAVGIFT/ØKONOMI

I lys av de erfaringer som våre medlemmer fikk på siste landsmøte, vil styret i NGF følge likviditeten og økonomien til NGF meget tett.  

NGF har følgende mulige finansieringskilder:

 • Medlemskontingent
 • Lisensinntekter på databasen Logiq
 • Påmeldingsavgift på kurs, webinarer, workshops  
 • Konsulenttjenester som f.eks oppdrag fra UD ifbm Kimberlyprosessen
 • Drift av takstregister og stempelavgift
 • Medlemmers egenfinansiering av aktiviteter

 

I tillegg vil det bli gjort et omfattende søk om det kan være offentlige støtteordninger tilgjengelig.

Sparing av kostnader vil selvsagt også stå sentralt

Vi ønsker å følge et prinsipp som legger opp til at man i størst mulig grad kun betaler for de aktiviteter man deltar på, men vi kommer ikke bort fra at det vil også koste noe å drifte en organisasjon som NGF med regnskap, medlemsregister, nettside, sosiale medier osv, og dette må dekkes av medlemsavgiften.


Hvor er NGF tilstede?:

 • NETTSIDE m nyhetsbrev: gullsmed.no
 • INSTAGRAM: norges_gullsmedforbund
 • E-mailadresse: post@gullsmed.no


Vi håper dere ønsker å delta på denne dugnaden for gullsmedbransjen som vi nå står ovenfor.