Hvorfor bli medlem?

Hva skal vi med NGF? Har bransjeorganisasjoner utspilt sin rolle?

 • Hvilken nytte har vi av å betale denne medlemsavgiften som er altfor høy i forhold til det jeg får igjen? Vi finner vel det vi trenger på nettet…
 • Vi er så store og har en organisasjon som finner ut av det vi trenger mye bedre enn NGF!
 • Vi som en kjede har det vi trenger i eget nettverk, så NGF medlemsskap er bortkastet for oss.
 • Hva kan NGF hjelpe oss som små detaljister med? Kan NGF få folk ut av sofaen og handling på nettet, og få de til å møte opp i butikkene igjen?
 • Jeg har bare en enkeltmannsbedrift og NGF bryr seg ikke om våre problemstillinger.
 • NGF har bare fokus på detaljistleddet så vi som leverandører kaster bare bort tid og penger på medlemsskap…

Vi vil tro alle som leser dette har tenkt og stilt seg ett eller flere av disse spørsmålene.

Før i tiden var medlemskap i NGF et absolutt krav for å bli kalt seriøs. Medlemskapet åpnet dørene til et nettverk med kunnskap som man ikke kunne få fra noen andre kilder. Et nettverk med faglig tyngde, med informasjon om bransjens utvikling og der man kunne utveksle erfaringer – og ikke minst et nettverk med mange hyggelige sosiale møteplasser herunder arrangement av inspirasjonsreiser over store deler av verden.

Men trenger vi dette i dag? I dagens samfunn er alle man ønsker kontakt med stort sett bare en tekstmelding, tweet eller e-mail unna. Klarer vi oss ikke helt fint uten medlemsorganisasjoner?

Vi mener svaret er nei

Vi mener NGF slike faglige nettverk gjør at bransjen kan stå frem sterkere samlet. Gullsmedbransjen trenger et løft og det er klart lettere å få til samlet heller enn at hver og en skal kjempe alene

NGF ønsker å ta opp tema som er viktige for våre medlemmer, og arrangere webinarer og workshops som øker bevisstheten om viktige problemstillinger som våre medlemmer står overfor.

Trender og Inspirasjon

 • Hvem tar ansvar for å få smykker på agendaen i norske medier og – hvem kan bli vår blomster-Finn- eller Smykke-Lykke?
 • Hva som skjer med magasinet Gull og Ur, vil bli diskutert med urmakerforbundet. I første omgang vil deler av dette innhold bli formidlet i digital form via internettsiden og Instagram.
 • Profiler – NGF ønsker å gi anerkjennelse og presentere spennende profiler og bedrifter innen gullsmedyrket innenfor alle deler av bransjen i inn- og gjerne også i utland også når det kan la seg gjøre. Vi tenker også at reportasjer fra andre relaterte kreative designbedrifter kan være av interesse.
 • Innspill fra våre medlemmer – De som er aktive på vår nettside og sosialer medier, vil øke verdien av sin profil i det profesjonelle samfunnet, og ser på dette som en vinn-vinn-situasjon for både NGF og våre aktive medlemmer


Nettverk
Sosiale medier er blitt en ny energikilde inn i de profesjonelle nettverk som har vært tidligere, men den virkelige kraften i en medlemsorganisasjon ligger i mulighetene som ligger i de lokale og nasjonale nettverk. Man kan følge tusenvis a mennesker over hele verden på sosiale medier, men det kan ikke erstatte verdien av de nære nettverk og fysiske møter der en mer fortrolig informasjon deles.

Utdanning og rekruttering
I dag er det omtrent krevende å ta svennebrev som gullsmed i Norge. Det er det kun 3 utdanningsinstitusjoner, og det er så å ingen bedrifter som har kapasitet til å ta imot lærlinger. Gullsmedyrket  i Norge er i ferd med å dø ut, og det skjer fort.

Bruken av smykker og estetiske symboler kan spores helt tilbake til de første menneskene for over 30000 år siden. Til alle tider og i alle deler av verden har folk hatt behov for å pynte seg med vakre symboler – Skal vi overlate dette fantastisk flotte kreative yrket til andre land, og basere oss kun på import? Vi er opptatt av mangfold og impulser fra hele verden, men skal norske smykker designet og laget i Norge bli en sagablott? Trenger lille Norge å bidra i dette store smykkeuniverset? Vi sier ja takk begge deler.

I disse tider der bærekraft står så sentralt, skal Norge også miste kunnskapen om å reparere våre verdifulle skatter ?

NGF ønsker i samarbeid med offentlige organer som feks Utdanningsdirektoratet og andre organisasjoner som f.eks Worldskills å få Gullsmedutdanningen tilbake på kartet. Vi vil se om det er mulig å tilrettelegge for bedriftene i bedriftene slik at det blir mer attraktivt å ta imot lærlinger.

Vi må få til en dugnad for å markedsføre yrket for ungdom som står overfor det vanskelige valget om hva de skal bli når de blir stor. Hvordan kan vi gjøre bransjen mer attraktiv? Oppmerksomhet, konkurranser, gode økonomiske fremtidsutsikter? Her må vi jobbe i felleskap for vår bransje.

Videreutdanning og kurs
NGF skal tilrettelegge for videreutdanning og aktuelle kurs innen gullsmedbransjen, herunder

 • takst og diamantkurs
 • e-læringsprogrammer for butikkansatte
 • workshops og annen faglig oppdatering

Myndigheter og NGF
Våre medlemmer vil få kontinuerlig oppdatering av nyheter fra Justervesent og Patentstyet på NGF sin nettside.

1.januar 2011 ble Justervesenet utpekt som forvaltningsmyndighet for varer av edelt metall. Styret i NGF har derfor innledet en dialog med Justervesenet for å avklare roller og områder det vil være et naturlig samarbeid mellom Justervesenet og NGF. Krav til stempling, finhetsmerke, ansvarsmerker og vedtak fra Hallmarkingkonvensjonen er naturlige tema i denne sammenheng.

Tilsvarende vil vi legge ut informasjon fra Patentstyret.

NGF vil videre ivareta Kimberlyprosessen ihht mandat fra UD, og andre oppgaver tildelt fra de offentlige myndigheter

Økonomiske medlemsfordeler

LOGIQ varedatabase: redusert pris på tilgang til databasen.

Medlemspris på kurs, seminarer og webinarer.

En rekke fordeler og rabatter på relevante tjenester fra våre samarbeidspartnere.

Medlemsavgift og økonomi

I lys av de erfaringer som våre medlemmer fikk på siste landsmøte, vil styret i NGF følge likviditeten og økonomien til NGF meget tett. 

NGF har følgende mulige finansieringskilder:

 • Medlemskontingent
 • Lisensinntekter på databasen Logiq
 • Påmeldingsavgift på kurs, webinarer, workshops
 • Konsulenttjenester som f.eks Kimberlyprosess
 • Drift av takstregister og stempelavgift
 • Medlemmers egenfinansiering av aktiviteter
 •  

I tillegg vil det bli gjort et omfattende søk om det kan være offentlige støtteordninger tilgjengelig.

Sparing av kostnader vil selvsagt også stå sentralt.

Vi ønsker å følge et prinsipp som legger opp til at man i størst mulig grad kun betaler for de aktiviteter man deltar på, men vi kommer ikke bort fra at det vil også koste noe å drifte organisasjonen som NGF med regnskap, medlemsregister, nettside, sosiale medier, og dette må dekkes av medlemsavgiften.

Hvor er NGF tilstede?:

Vi håper dere ønsker å delta på denne dugnaden for gullsmedbransjen som vi nå står ovenfor.