Info

Norges Gullsmedforbund

Norges Gullsmedforbund er først og fremst et serviceorgan for gullsmedbransjen, men formidler også kontakt for andre interessenter. Forbundet har pr. i dag om lag 350 detaljistsmedlemmer (butikker/verksteder) og ca. 25 leverandører. Norges Gullsmedforbund har et serviceapparat som står til tjeneste for det enkelte medlem. Til servicekontoret kan du som medlem henvende deg når du har spørsmål om ulike saker.
Les om medlemskap i NGF.

Norges Gullsmedforbund
Torggt 10
0181 OSLO
Tlf: 22 34 89 00
Fax: 22 34 89 19
Epost: firmapost@gullsmed.no

Forbundet er medlem av CIBJO – Den internasjonale handelsorganisasjonen for gullsmedbransjen.  Medlemsmassen omfatter representanter for handelsorganisasjonene og over 70 regionale forbund for gullsmedbransjen i mer enn 35 land.  CIBJO ble dannet i 1926 og driver utdanning og formidling om bransjens ansvar, ved bl.a å øke forståelsen om spørsmål vedr forbrukertillit, utbre informasjon og være et forum på verdensbasis hvor bransjen kan komme med synspunkter og debatt.

CIBJO’s «etiske kode» er skrevet med tanke på å gi medlemmene prinsipielle retningslinjer hva gjelder etikk, forretningsvirksomhet og forbrukertillit.  Detaljister i gullsmedbransjen kan henvise til medlemskap i CIBJO og pålegge sine leverandører å overholde den etiske koden.

www.cibjo.org

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no