Kurstilbud

NGF ønsker å tilby et godt utvalg av forskjellige typer kurs med hovedvekt på faglige og praktiske kurs.

Eksempler på kurstilbud fra NGF:

Diamantkurs
NGF tilbyr både grunnkurs og øvet kurs i diamanter.

Grunnkurs i diamanter gir grunnleggende forståelse for diamantens fire verdifaktorier, de 4C-ene. Sammen med en forståelse for disse faktorene vil man også få innblikk i diamantens historie, gruver, behandlinger, etterligninger osv. Den praktiske delen består av å studere løse diamanter for å i hverdagen være mer trygg når man selger og håndterer diamanter.

Øvet kurs i diamanter går mer i dybden på materialet og det er et krav om at man har fullført og bestått grunnkurs for å kunne delta på dette kurset.

Edelstenskurs
Kurset tar for seg de mest vanlig edelstener og smykkestener som i dag brukes i smykkebransjen. Kurset gir grunnleggende forståelse for de forskjellige stenene. Man vil få innblikk i de forskjellige stenenes historie, hardhet, behandlinger, etterligning, synteser osv. Den praktiske delen består av å studere løse stener for å i hverdagen være mer trygg når man selger og håndterer de forskjellige stenene.

Perlekurs
Kurset tar for deg de forskjellige typer perler som finnes. Man får en grunnleggende forståelse for hvordan kulturperler i dag blir produsert. Kurset forklarer også forskjellene på de forskjellige perletypene som finnes, med hovedvekt på akoyaperler, ferskvannsperler, tahiti og sydhavsperler.

Den praktiske delen av kurset vil bestå av å lære hvordan man kan skille de forskjellige perletypene fra hverandre, samt skille de fra etterligninger.

Takstkurs
NGF jobber med utarbeidelse av et nytt og forbedret takstkurs.

Mer informasjon om dette vil komme når ny og oppdatert takstveileder er på plass innen kort tid.

Ta gjerne kontakt på post@gullsmed.no om du ønsker å delta på kurs hos oss.