Medlemmer

Norges Gullsmedforbund arbeider for bransjen
Norges Gullsmedforbund er et samlende serviceapparat som med et sentralt utgangspunkt arbeider bl.a.  for å ivareta bransjens ulike fagutdanninger, internasjonalt samarbeide og etiske normer. Alt til bransjens beste men også for hvert enkelt medlem.

Det er mange gode grunner til å være medlem. blant annet et serviceapparat som står til tjeneste for det enkelte medlem og selvfølgelig en tilhørighet til bransjen. Til servicekontoret kan du henvende deg når du har spørsmål om ulike saker.

Serviceavgift detaljist / verksted

Omsetning opp tilFast avg.0,05% av omsetningTotalt
500 000,-2 200,-2 200,-
1 000 000,-2 750,-2 750,-
2 000 000,-3.850,-3 850,-
2 500 000,-5.500,-5 500,-
3 000 000,-5 500,-1 500,-7 000,-
4 000 000,-5 500,-2 000,-7.500,-
5 000 000,-5 500,-2 500,-8 000,-
6 000 000,-5 500,-3 000,-8 500,-
7 000 000,-5 500,-3 500,-9 000,-
8 000 000,-5 500,-4 000,-9 500,-
9 000 000,-5 500,-4 500,-10 000,-
10 000 000,-5 500,-5 000,-10 500,-
15 000 000,-5 500,-7 500,-13 000,-
20 000 000,-5 500,-10 000,-15 500,-
30 000 000,-5 500,-15 000,-20 500,-
40 000 000,-5 500,-20 000,-25 500,-

Gjelder fra 01.01.2016.

Fastavgiften indeksreguleres hvert år fra 01.01.2017.

Omsetning på kr 2 500 000,- eller mer gir fast avgift på kr 5 500,- + 0,05% av omsetningen. Grunnavgiften betales pr enhet / filial; bransjebladet Gull&Ur er inkludert. Omsetningstallene bygger på salg av gull-/sølvsmedvarer. Som gullsmedvarer regnes varer av gull, sølv, sølv/emalje, platina og palladium, gullsmedplett og annen plett, andre forsølvete, forgylte eller platinerte varer, tinnvarer, messing, uekte smykkevarer, løse stener, perler og ferdigvarer av uedle metaller.

Du kan søke direkte om medlemsskap i detaljistforeningen eller medlemskap i leverandørforeningen.

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no