Hvorfor medlem?

Norges Gullsmedforbund arbeider for bransjen
Norges Gullsmedforbund er et samlende serviceapparat som med et sentralt utgangspunkt arbeider for å ivareta bransjens ulike fagutdanninger, internasjonalt samarbeide og etiske normer. Alt til bransjens beste men også for hvert enkelt medlem.

Du kan søke direkte om medlemsskap i detaljistforeningen eller om medlemskap i leverandørforeningen.

Bransjeledende IT-samarbeid
I samarbeid med IT-leverandøren Elfo er det utviklet en bransjetilpasset butikkdataløsning som dekker gullsmedenes behov for butikkdatakasse og økonomisystem. Denne løsningen er basert på økonomi-og logistikkprogrammet NAVISION og er spesialutviklet for bransjen. Elfo-vision er et nyttig verktøy både for enkeltstående butikker, filialforetak og kjeder.

Unik know-how kompetanse
NGF/KompetanseSmia har også etablert en bransjedatabase, som skal fungere som en kommunikasjonssentral mellom leverandører – detaljister- verksteder. Bransjens leverandører legger sine varer inn i databasen etter en felles varerecord utarbeidet av NGF. Denne informasjon kan deretter hentes ut av detaljister etter behov. Databasen skal dekke bransjens behov for: vareinformasjon, statistikk og varebestilling.

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no