Detaljist søknad

For å  bli medlem av  Detaljistforeningen/NGF, så må du benytte skjemaet under.
Det kan være lurt å ha skrevet ned søknaden på forhånd før du starter å fylle ut.

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no