Konkurranser

Norges Gullsmedforbund ser det som en viktig oppgave å inspirere til høy faglighet i bransjen. En stor del av dette arbeidet ivaretas med ulike konkurranser for bransjens mange og svært ulike aktører.

SmykkMeg
Åpen designkonkurranse som arrangeres hvert annet år.

Gullsmed NM
Arrangeres hvert annet år på en av landets videregående skoler med gullsmedutdannelse.

World Skills
Arrangeres hvert annet år på verdensbasis.

Nordisk Mesterskap
Arrangeres årlig i København.