NM er en del av uttaket til World Skills og arrangeres ca 1 år før Wold Skills.

Det stilles ingen andre krav til deltageren, annet enn alderskravet som gjelder for World Skills; kandidaten må ikke fylle mer enn 22 år i løpet av konkurranseåret.

For spørsmål i denne anledning, ta kontakt med firmapost@gullsmed.no

0002