Nordisk Mesterskap i gullsmedfaget

Nordisk Mesterskap i gullsmedfaget er en selvstendig konkurranse mellom Danmark, Sverige, Finland og Norge.  Konkurransen arrangeres hver høst i forbindelse med den store bransjemessen i København.

Hvert land kan delta med to kandidater. Kandidatene må være under 24 år eller avlegge svenneprøve samme kalenderår som konkurransen foregår.

Ta kontakt på firmapost@gullsmed.no ved spørsmål i denne forbindelse.

 

HKH Marie_stor_1_1
HKH Prinsesse Marie av Danmark er bransjemessens høye beskytter
og besøker messen i forbindelse med prisoverrekkelsen.

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no