SmykkMeg 2018

 

 

 

 

 

Designkonkurransen SmykkMeg 2018 har fått tittelen «Mangfold», mangfold spesielt synliggjort ved at smykket skal kunne benyttes av både kvinner og menn.

Sentralt i oppgaven denne gangen, er Bergen by.
Premieutdelingen vil foregå i Bergen, samtidig med Bergen gullsmedlaugs 450 års jubileum 8.-10. juni 2018.

Se hele oppgaveteksten her;  Smykk-Meg-2018 BROSJYRE

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no