Medlemmene av Norges Gullsmedforbund har bladet inkludert i medlemskapet.  Øvrige kan tegne abonnement, pris pr år kr 850,-. Lærlinger/skoleelever/pensjonister kr 450,- pr år.

 
For tegning av abonnement,  ta kontakt med firmapost@gullsmed.no