Utgivelser 2019

Produksjonsplan og priser for Gull og Ur 2019

Utgivelser
Utgave 1;  1.februar
Utgave 2;  15.mars
Utgave 3;  10.mai
Utgave 4;  21.juni
Utgave 5;  16.august
Utgave 6;  20.september
Utgave 7;  25.oktober
Utgave 8;  6.desember

For produksjonsplan og tekniske formater, ta kontakt med med annonseansvarlig, bj@gullsmed.no

Annonsepriser
Helside; kr 14.300,-
Halvside; kr 9.900,-
1/3 side; kr 8.500,-
1/4 side; kr 6.600,-
1/8 side; kr 5.500,-

I tillegg tilbys midtside-annonse, annonse på for- og bakside og spesialplassering.  Ta kontakt med annonseansvarlig, bj@gullsmed.no for utfyllende informasjon.

Oppgitte priser er eks mva.
NGF, NUFs og NUGF’s medlemmer får 15% rabatt på nevnte priser.
10% rabatt ved annonsering i alle årets numre.
5% rabatt ved annonsering i minst 5 av årets numre.
Rabatter forutsetter samlet bestilling.

Avbestilling
Avbestillingsfrist er 3 uker før utgivelse. Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.
Forbehold om forsinkelser i postverket.
Annonseansvarlig
Bjørg Høvik Eriksen, bj@gullsmed.no

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no