Varedatabase

Ur- og gullsmedbransjens varedatabase

NGF – KompetanseSmia organiserer en felles elektronisk varekatalog, kalt ur/gull databasen, gjennom vår underleverandør Logiq som drifter denne.

De aller fleste leverandører til det norske markedet benytter denne og det er mer enn 500 000 artikler i basen.

Databasen gjør at butikkene får elektronisk oppdatert vareinformasjon med priser til enhver tid. For butikkene blir logistikken med oppdatert varelager, varemottak, vareinformasjon og varesalg med skanner meget enkel.  Databasen benyttes av ca 300 detaljister og er stadig økende.

Det er mange butikker som foretrekker leverandører som er i databasen på grunn av enkel håndtering av data, etc.  Butikkene velger de leverandørene som er i databasen fremfor andre, det er også kjeder som utelukker leverandører som ikke er i databasen.

Leverandøren legger inn vareinformasjonen elektronisk i databasen etter en gitt standard, og vedlikeholder denne med oppdatering av priser og nye varer.  Det benyttes blant annet EAN 13 som strekkodestandard.

Butikkene kjører vanligvis oppdatering mot databasen 1 gang pr døgn, men det er også mulig å kjøre denne oftere. Leverandørens oppdatering i databasen vil da kunne være tilgjengelig for detaljisten innen 15 minutter.

Butikkdata
For å kunne nytte seg av ur og gullsmedbransjens database må butikkene ha butikkdata som kommuniserer med databasen.

ELFO og Best Value er blant de butikkdataleverandørene som har slike løsninger, de har også de fleste installasjonene i bransjen.

Ønsker du å vite mer, ta kontakt med Ragnvald Nore – epost: nore@gullsmed.no

 

 

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no