NGF Annonsering

Innledning:
Her kommer det en kort forklaring på hvordan annonseringen fungerer.

Tidsaspekt:
Her må det stå noe om at ønsket annonseringstidspunkt er kun en indikasjon. Annonseringen vil først ta plass etter vi har laget en avtale med deg. 

Det burde også stå noe om at ved stor pågang av kunder, vil det bli satt i gang en køordning etter avtale med deg.

Priser:
Her må vi skrive litt om hvordan prisingen fungerer. Hva det koster for vanlige annonser og ha det koster for stillingsannonser.

Resultater:
Vi vil sende deg månedlig rapport på antall visninger osv osv osv.

Fakturering
Du vil motta en faktura fra oss med 14 dagers forfall etter dine annonser først har startet.

Innledning

Disse vilkårene, sammen med hver enkelt avtale og bestillingsbekreftelse, regulerer bedriftens bruk av Norges Gullsmedforbund sine tjenester innen markedsføring.

Avtalen inngås mellom Norges Gullsmedforbund (organisasjonsnummer 976 532 090) og bedriften som har bestilt tjenesten.

Våre forpliktelser

Vi skal gjøre vårt beste for å levere tjenesten i henhold til bedriftens bestilling.

Dersom bedriften mener at Norges Gullsmedforbund ikke har levert tjenester som i henhold til avtalen, må bedriften reklamere snarest mulig og senest innen ti dager etter at en kampanje er publisert.

Bedriftens forpliktelser

Bedriften skal:

  • Sende oss alle nødvendige opplysninger, herunder tekst, bilder og annet materiale.
  • Sørge for at materiale er tilstrekkelig, korrekt og ikke i strid med noen tredjeparts rettighet.
  • Påse at markedsføring som bedriften har bestilt er i overensstemmelse med til enhver tid gjelde krav til markedsføring, herunder markedsføringsloven og/eller annen relevant lovgivning.
  • Godkjenne eller avvise annonseproduksjon foretatt av Norges Gullsmedforbund i god tid før publiseringstidspunktet, og senest innen eventuell frist. Bedriften har rett til en korrektur per annonse.

Varighet og opphør

Avtalen gjelder fra Bedriften har bekreftet avtale i henhold til punkt 1 og ut den avtaleperioden som Bedriften har forpliktet seg til. Det er ikke mulig å avbryte Avtalen i løpet av en avtaleperiode. Dette betyr at det ikke gis refusjon for innbetalte eller skyldige beløp hvis Bedriften sier opp Avtalen i løpet av en avtaleperiode.

Avtalen forlenges ikke utover gjeldende avtaleperiode uten Bedriftens aksept.

Pris og betaling

Avtalt pris fremgår av bekreftelsen som bedriften gir oss i henhold til punkt 1.

Ved bestilling vil bedriften få tilsendt faktura per post. Fakturaer har 14 dagers betalingsfrist fra angitt fakturadato.

Alle priser er angitt ekskl. mva.

Norges Gullsmedforbund har rett til å utsette levering av tjenesten dersom betaling ikke er mottatt innen kampanjestart.

Ansvar

Med mindre annet fremgår av avtalen er verken Bedriften eller Norges Gullsmedforbund ansvarlig for den annen parts indirekte tap.

Bedriften skal holde Norges Gullsmedforbund skadesløs for ethvert tap, krav eller annen kostnad som Norges Gullsmedforbund måtte bli påført som følge av denne avtalen. Dette omfatter, uten begrensning, ethvert krav fra tredjeparter.

Hvis Norges Gullsmedforbund ikke har oppfylt våre forpliktelser etter avtalen, og bedriften har reklamert til Oss innen ti dager etter publisert kampanje, vil en tilbakebetale til bedriften med beløp som tilsvarer den ikke-leverte delen av tjenesten.

Bedriften for ethvert brudd på avtalen er uansett begrenset til et beløp tilsvarende bedriftens betalinger til Norges Gullsmedforbund den siste måneden forut for avtalebruddet. Bedriften aksepterer at den ikke kan fremme noen andre krav mot Norges Gullsmedforbund eller noen av våre samarbeidspartnere.

Rettigheter

Norges Gullsmedforbund eier alle rettigheter til innhold som blir produserer i forbindelse med bedriftens bruk av tjenesten, (herunder blant annet Materiale, annonsemateriell, innsamlede data og produserte landingssider). Eventuell bruk av slikt innhold på andre måter enn gjennom annonsering hos Norges Gullsmedforbund, for eksempel til annen markedsføring av bedriften, må forhåndsklareres.