Presse

Norges Gullsmedforbund fungerer som et bindeledd blant annet for mediakontakter og medlemmer i gullsmedforbundet.

Pressekontakter er velkommen til å ta kontakt på firmapost@gullsmed.no med forespørsler om fotoobjekter, spesialdesign, norsk produksjon – for å nevne noe.

For andre pressehenvendelser; adm.dir. Ingebjørg Alfsen, mobil 916 24 540 / alfsen@gullsmed.no

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no