Diamanter

Diamantringer er kjærlighetsgaven over alle og for de fleste får ringen fast plass på hånden.

Men:
Skal to ringer brukes på samme finger, er det viktig at de er utformet slik at ringene ikke sliter på hverandre.

Metallet i ringen får en naturlig slitasje ved bruk og fattingene kan svekkes over tid. Ved daglig bruk av diamantringer anbefales en årlig sjekk av ringen hos gullsmed, slik at man ikke risikerer å miste en diamant. Ringen kan da også rhondineres på nytt slik at overflaten blir ripefri og fremstår som ny igjen.

Bruk av diamantringen ved tunge løft eller trening generelt, kan deformere ringens fasong. Noe som igjen svekker fattingene. Dette gjelder også bruk av ring med stener når man utfører hagearbeid eller annet som forurenser hendene. Små partikler kan feste seg til stenene og komme mellom sten og metall, slik at stenens feste til ringen blir forandret.

Diamanten regnes som juvelen over alle juveler både på grunn av symbolikk, historikk og briljans. I Norge har vi i de senere årene sett at frierringer er blitt et begrep og da tenker man på enstens diamantringer.

Hva avgjør verdien?
De viktigste faktorene som påvirker diamantens verdi er kjent som de 4 C’er. Det er diamentens vekt i carat, cut (slip), colour (farge) og clarity (klarhet).

Carat Carat er vektenheten for diamanter. En carat tilsvarer 0,2 gram. Carat er inndelt i punkter og det er 100 punkter i en carat. Dermed veier en 45 punkter diamant 0,45 carat.

Cut (slip) Diamantens skjønnhet er helt avhengig av at slipen er utført av en fagperson slik at lyset slipper inn fra toppen. Lysstrålene blir kastet fra bakfasettene og diamanten vil stråle i alle regnbuens farger.

Vanligste slipeformer;

Colour (farge) En fargegradering  av stenen betyr hvor mye stenens farge avviker fra det hvitest mulige – fargeløse. Totalt fargeløse, ishvite diamanter er svært sjelden og er derfor mest verdifulle.

Gullsmedene bruker følgende internasjonale Cibjo-betegnelser når de skal beskrive diamantens farge:
Usedvanlig hvit+   D River
Usedvanlig hvit   E River
Sjelden hvit+   F Top Wesselton
Sjelden hvit   G Top Wesselton
Hvit   H Wesselton
Lett tonet hvit   I Top crystal
Lett tonet hvit   J Crystal
Tonet hvit   K Top Cape
Tonet hvit   L Top Cape
Tonet   M til Z Cape

Clarity (klarhet) Klarheten i en diamant er dens mest karakteristiske trekk fordi 2 stener aldri er like. Klarheten bestemmes av stenens innvendige inneslutninger og uregelmessigheter i overflaten. Inneslutningene er naturlige fødselsmerker, flekker, streker eller andre uklarheter. Jo færre inneslutninger, desto mer verdifull er diamanten.

FL (flawless) Ingen ytre eller indre uklarheter IF (internally flawless) Ingen indre uklarheter VVS1-VVS2 (very,very small inclusions) Meget, meget små uklarheter VS1-VS2 (very small inclusions) Meget små uklarheter SI1/SI2 (Small Inclusions) Små uklarheter P1 (piqué 1) Små synlige uklarheter P2 (piqué 2) Synlige uklarheter P3 (pique 3) Meget synlige uklarheter

Syntetiske diamanter Syntetiske diamanter henviser til diamanter som er fremstilt i laboratorier.  De ble først produsert i 1950-årene til industriell bruk. Siden 1990-tallet har syntetiske diamanter blitt fremstilt i stort antall, også i kvaliteter til bruk i smykker. De har selvsagt en helt annen verdi enn diamanter fremstilt naturlig.

Behandlede diamanter CE diamanter (Clarify Enhanced) er diamanter som er klarhetsforbedret med laser hvor inklusjoner / urenheter er boret ut og erstattet med en løsning av silikon. Det er ikke forbudt å selge behandlede diamanter, men stenen vil ikke lenger fremstå som en naturlig diamant. Kjøper du en CE diamant skal det komme tydelig frem hva slags vare du kjøper og prisen er betydelig lavere. Skulle du få behov for å endre størrelse på ring eller utføre reparasjon av ditt diamantsmykke med CE diamant, vil silikon renne ut ved oppvarming og diamanten vil være totalt ødelagt og verdiløs.

Trygghet ved kjøp av diamantsmykker Det kreves mange års studier og erfaring før man er utlært fagperson i diamanter. Profesjonelle gullsmeder kan forklare deg hvorfor diamanter som i utgangspunktet kan se like ut, likevel har forskjellig verdi.

Stell av diamanter Diamanter må oppbevares i eget smykkeskrin. De må ikke løst da de kan lage riper på andre smykker. Diamanter blir lett skitne og støvete. Kremer, pudder og såpe kan redusere glansen. Regelmessig rengjøring er derfor fornuftig. Hos gullsmeden får du kjøpt egnet rensemiddel. Du kan også benytte et mildt rengjøringsmiddel oppløst i vann. Dypp smykket i oppløsningen og skrubb det forsiktig med en myk børste. Skyll med rent vann og tørk med myk klut.

Husk at ringen og klørne rundt diamanten er laget av metall som slites. Selv om diamanten er det hardeste mineral vi kjenner og derfor uslitelig, kan det gå skår ved hardhendt bruk. La gullsmeden derfor jevnlig kontrollere dine diamantsmykker.