Norges Gullsmedforbund ser det som en viktig oppgave å inspirere til høy faglighet i bransjen. En stor del av dette arbeidet ivaretas med ulike konkurranser for bransjens mange og svært ulike aktører.

SmykkMeg – åpen designkonkurranse som arrangeres hvert annet år.

Gullsmed NM – arrangeres hvert annet år på en av landets videregående skoler med gullsmedutdannelse.

World Skills – arrangeres hvert annet år på verdensbasis.

Nordisk Mesterskap – arrangeres årlig i København.

For utfyllende informasjon om de ulike konkurransene, klikk her https://gullsmed.no/medlemmer/konkurranser/