Takst

Norges Gullsmedforbund tilbyr sine gullsmedmedlemmer kurs for å bli registrert taksør.

For oversikt over disse og utfyllende informasjon om takst, klikk her; https://gullsmed.no/medlemmer/takst/

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no