Trykksaker

Gull- og urbransjen  utgir et felles bransjeblad.

For informasjon om dette og utfyllende informasjon om fagbøker og diverse brosjyremateriell, klikk på følgende link; https://gullsmed.no/medlemmer/trykksaker/

 

 

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no