Gull- og urbransjen  utgir et felles bransjeblad som heter Gull&Ur.

For informasjon om bladet og utfyllende informasjon om fagbøker og diverse brosjyremateriell, klikk på følgende link; https://gullsmed.no/medlemmer/trykksaker/