Taksering

Norges Gullsmedforbund fører register over sertifiserte taksører. 

En godkjent taksør har gjennomgått opplæring og følger de retningslinjene som Norges Gullsmedforbund (NGF) har utarbeidet. Som bevis på at de har den nødvendige kompetansen, benytter taksøren et stempel som fornyes hvert år.

En godkjent taksør må ha grundig kjennskap til gullsmedfaget og til de gjenstandene som skal takseres. Taksøren må kjenne markedet godt, ha oversikt over hva som omsettes i markedet og hvordan man setter riktige priser.

Taksøren gir kun skriftlige takster, da prosessen med å komme fram til en riktig takst er omfattende og krever at man følger de prosedyrene som er utarbeidet av NGF. Alle takstene skal være underskrevet og merket med taksørens inviduelle stempel. Takst for forsikring skal også inneholde foto av gjenstanden.

Taksering og verdivurdering av gullsmedvarer er ikke lovregulert. Det er kun gullsmeder med spesialkompetanse i taksering som kan beregne en korrekt takst for dine smykker. Velg derfor en godkjent taksør NGF for sikker og korrekt verdivurdering.

FORSKJELLIGE TYPER TAKST
Det er viktig å ha oversikt over hvilke smykker og andre verdigjenstander du eier. Hvis du ikke har taksert dine verdigjenstander, lag din egen oversikt og ta bilder av gjenstandene.Oversikten vil kunne hjelpe ved behovet for dokumentasjon overfor forsikringsselskapet.

Takst etter innbrudd/tap
En del av våre taksører har spesialisert på taksering av tapte gjenstander. Det vil være til stor hjelp om man har en ryddig dokumentasjon og bilder av gjenstandene. Verdiene settes i henhold til forsikringstakst.

Forsikringstakst
Forsikringstakst skal gjenspeile prisen på et tilsvarende gjenstand på takseringstidspunktet.  Samleverdi eller antikvarisk verdi
kommer ikke til uttrykk i denne form for takst. Det gjør heller ikke tilstanden på gjenstanden eller verdien i bruktmakedet. Forsikringstakst er kun tiltenkt forsikring.

Gjenstanden må som regel renses før arbeidet begynner.
Dette kan føre til at gjenstanden endrer patina og eventuelt stener kan få et annet fargespill.

Salgstakst
Salgstakst skal gjenspeile en omtrentlig verdi i bruktmarkedet. Typisk i annenhåndsmarkedet på nett eller på ett auksjonshus. Her tar man hensyn til gjenstandens forfatning, samle og antikvarisk verdi.

Skadetakst
Skal uttrykke kostnadene ved å sette en skadet gjenstand tilbake i den stand det var før skaden. Reparasjonen skal ikke forringe verdien.

Arvetakst
Taksøren skal gi arvingene en nøytral vurdering av gjenstandene og eventuelt råd om deling. Beregningene vurders på samme grunnlag som en salgstakst.

OVERPRØVING AV TAKST
Har du et takstbrev du er i tvil om er korrekt eller er usikker på om du har fått riktig forsikringsoppgjør kan du ta kontakt med Norges Gullsmedforbund og en av våre registrerte taksører kan gjøre en ny vurdering.

VARER KJØPT I UTLANDET
En del forsikringsselskaper har i sine forskrifter et krav om innførselspapirer for verdigjenstander over kr 6.000,-.

Uten innførselspapirer blir evt. oppgjør redusert til kr. 6.000.-. Dette er er en vurdering som gjøres av hvert enkelt forsikringsselskap og NGF`s taksører har ingen innvirkning på disse vurderingene.