Taksering

Norges Gullsmedforbund tilbyr sine gullsmedmedlemmer kurs for å bli registrert taksør.

For oversikt over disse taksørene og utfyllende informasjon om takst, klikk her.

Registrerte taksører har adgang til:
arbeidsdokumenter, prislister og skjemaer (krever innlogging), klikk her.

Norges Gullsmedforbund | Torggt 10 | 0181 OSLO | Tlf: 22 34 89 00 | Fax: 22 34 89 19 | Epost: firmapost@gullsmed.no